<div align="center">Welcome to RonaldV.nl</div>

This is the homepage.

I admit, it is still in need of some work, but my focus has been on content for the past years. You will find two things here.
First of all, an overview of abandoned and lesser known airfields in Europe (still very much under construction!) This part of the site came to existence as a result of another hobby of me: photography.
I like to go out and photograph.
I am not specialising in anything, but I try to focus on 3 main subjects:
- Model photography
- Landscapes (including Urban Exploring, to some also known as 'UrbEx')
- Aviation and Aircraft
Combined, UrbEx and Aviation led me to the 'abandoned and lesser known airfields' project.

Dit is de homepage.

Ik geef toe, het heeft nog wat werk te ondergaan, maar mijn focus lag op de content de afgelopen jaren. Je zult hier twee dingen vinden. Allereerst, een overzicht van vergeten en niet zo bekende vliegvelden in Europa (nu nog heel erg in aanbouw!). Dit deel van de site ontstond als een resultaat van een andere hobby van me: fotografie. Ik vind het leuk om er op uit te trekken om te fotograferen.
Ik ben niet ergens in gespecialiseerd, maar ik probeer me op 3 hoofdonderwerpen te focussen:
- Model fotografie
- Landschappen (inclusief Urban Exploring, ook wel bekend als 'UrbEx')
- Luchtvaart en vliegtuigen
Samen leidden UrbEx en Luchtvaart me naar het 'Verlaten en niet zo bekende vliegvelden' project.

Some links:

Some links to click:
My profile on ModelMayhem
Me on Flickr.
JamieShanin is the site of one of my models(in Dutch).
Shiva Carnivora is the site of another model (NSFW, in Dutch).
discovermyworld.nl a long time female photography friend (mainly photos, some text in Dutch).